Over mij

Door zijn achtergrond in zowel het onderwijs als in het bedrijfsleven heeft Leon Arendshorst een creatieve kijk ontwikkeld op de situaties die hij krijgt aangereikt. Als geen ander zoekt hij naar onorthodoxe oplossingen en baant zich gemakkelijk buiten de gevestigde paden. Vanuit zijn objectieve positie kan hij goed zien welk soort steun, advies en hulp elke partij nodig heeft.

Leon studeerde eerst Geschiedenis, gevolgd door een studie Internationale Betrekkingen. Na vier jaar als docent Geschiedenis te hebben gewerkt in het middelbaar onderwijs, maakte Leon de overstap naar het bedrijfsleven. Hij zat vervolgens een jaar in een Management Trainee traject en maakte vervolgens negen jaar onderdeel uit van de directie. Uiteindelijk is hij voor zichzelf begonnen in de onderwijssector en heeft Onderwijsconsulenten hem gevraagd om ook voor hen te komen werken.

Met meer dan 20 jaar ervaring binnen het onderwijs en het bedrijfsleven, kunt u zich geen betere onderwijsconsulent wensen dan Leon.

Wat maakt Leon Arendshorst bijzonder?

Leon voert zijn taken uit vol passie en oprechtheid. Zijn inzet en motivatie zijn ongekend hoog en hij is zeer betrokken bij de mensen die hij helpt. Zijn manier van werken kenmerkt zich door zijn openheid, creativiteit en zijn pragmatische instelling.

Missie

De missie van Arendshorst Consultancy is tweeledig:

Wanneer het gaat om leerlingen, is één van de drijfveren van Leon Arendshorst zijn overtuiging dat elk kind en elke jongvolwassene onderwijs verdient dat goed aansluit bij zijn of haar capiciteiten en mogelijkheden. Hij ervaart het als een groot onrecht wanneer deze rechten geschonden worden en daarom is het zijn missie om op creatieve wijze voor iedereen binnen zijn doelgroep een passende onderwijsoplossing te vinden. 

Ook weet Leon hoe kwetsbaar een kind kan zijn, zéker wanneer het in één van de gaten van het onderwijssysteem dreigt te vallen en / of gevangen zit in een moeilijke thuissituatie. Leon biedt op die cruciale momenten met veel zorg de ondersteuning die het kind nodig heeft en verdient. Met een weelde aan ervaring, expertise en een groot netwerk, verbindt Leon de juiste professionals zodat het kind zich weer veilig kan voelen en prettig kan leren.

Met betrekking tot het coachen van docenten, schoolbesturen en ouders is het Leon’s missie om hun zelfredzaamheid bevorderen.

Privacy

Net als Onderwijsconsulenten werkt Arendshorst Consultancy conform de richtlijnen zoals opgenomen in de Wet Persoonsgegevens en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Om hier meer over te lezen, kunt u het Privacy Regelement van Onderwijsconsulenten inzien.

Meldcode Kindermishandeling

Arendshorst Consultancy werkt verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie, neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of klik hier.

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft over Leon Arendshorsts werk als onderwijsconsulent, kunt u een klacht indienen bij de algemene website van Onderwijsconsulenten. Klik hier om deze pagina te bezoeken.

Indien u een klacht heeft van een andere aard, stuurt u dan een e-mail naar info@arendshorstconsultancy.com, en vermeld u alstublieft duidelijk uw naam en contactgegevens, de naam van het desbetreffende kind en een omschrijving van uw klacht.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Vragen?

Arendshorst Consultancy is te bereiken via e-mail en telefoon.